Yengeç Burcu

22 Haziran - 22 Temmuz
Yengeç Burcu'nun Genel Özellikleri
Bu Sayfayı Sosyal Medyada Paylaş
Yengeç Burcu Yönetici Gezegeni : Ay
Ay, derin hisleri, önsezi, içgüdü ve tepkileri yönetir. İkili ilişkiler, ev hayatı ve duygusal bağlarla ilgili her şey ayın etkisi altındadır. Ay dişiliği ve annelik içgüdülerini simgeler ve hayatınızda yer tutan önemli kadınları etkilemektedir. Bu örneğin anneniz olabilir.
Güneşle ay temsil ettikleri noktalar bakımından zıt gibidir. Ay geçmişi ve geçmişle ilgili bir çok şeyi etkilerken, güneş geleceğiniz ve geleceğe dair olayları etkiler. Ay duygusal hayatınızı ve gelişiminizi baştan aşağıya etkiler. Duygularınıza dair bazı detayları keşfetmeniz diğer gezegenlerin ayla olan ilişkisiyle meydana çıkar. Ay sağlıkla ilgili birçok şeyi ifade eder. Dişiliğin simgesi olduğu için kadınlarda sağlıkla ilgili konularda önemli detaylara ulaşmak mümkündür."Ay yengeç burcunu,mide,göğüs ve gece ışığını yönetir. Zodyak çevresindeki turunu 28 günde tamamlar. Her burçta ortalama 2-3 gün kadar kalır.
Yıldız haritanızda yeni ayın düştüğü yerler, yeni başlangıçlar için uygun alanları temsil eder.Dolunayın yıldız haritanızda düştüğü yerler ise çeşitli sonuçlanmaları temsil eden alandır.
Ay, yengeç burcunun yöneticisidir. Boğada yükselir. Oğlakta ise düşük konumdadır. Ayın olumlu yönleri hassasiyet, anlayış, kuvvetli hafıza, sabır, sezgiler, evcimenlik ve aileye düşkünlüktür. Olumsuz etkiler ise duygusal rahatsızlıklar, güvenilmezlik, geçmişe bağımlılık ve zihinsel kusurlar olarak sıralanabilir.
Astrolojide; doğum haritasının Güneş ve Yükselen burçla beraber en önemli elemanlarından biridir. Sıvıları, okyanusların ve vücudun ritmini yönetir. Kişiliğin tepkisel yönünü, geleneksel değerlerimizi, duygu potansiyelimizin ruhsal çekiliş yönünü, bilinçaltını, içgüdüsel davranışlarımızı, dişi enerjiyi, kadını, geceyi, hafızayı, kişinin alıcı, yansıtıcı, hassas, anaç ve tepkisel yönünü temsil eder.
Duyguların, hafızanın, hayal gücünün, kadınlığın, anneliğin, doğurganlığın, üretkenliğin, alıcılığın, hassaslığın ve sezginin sembolüdür. Kişiliğin dünyayla bağlantılı yönünü, ruhun fizik alanla iletişimini gösterir.
4. Ev'le bağlantılı olarak, bizim kendimizle ilgili görüntümüzü yani imajımızı açıklar, temsil eder. Astrolojide, Güneş kişinin isteklerini belirleyip bu istekler için çaba sarf etmesini gösterirken Ay kişinin kendisine sunulanlara adapte olmasını ve ruhsal açıdan kendimizi güvende hissedebilmeniz için gerekenleri ifade eder.
Örneğin Ay'ı Boğa burcunda veya 2. Ev de olan birisi para, mal, mülk ve diğer sahip oldukları ile kendini güvende rahat hissedecekken, Ay'ı 7. Evde veya Terazi burcunda olan birisi yakın ilişkileri ve yaşamı paylaşmak güvende hissettirecektir. Bu kişi bunları ihmal edip kendini yaşamın diğer alanlarına adadıkça huzursuz olacaktır. Ay ayrıca ani içgüdüsel tepkilerimizi de gösterir, kızgınlıklarımızı, öfkelerimizi vs.
Yapıyı tanımak bilinçaltımızı tanımak demektir o yüzdende önemlidir. Ayınızın içinde bulunduğu burç ve ev ile diğer planetlerle yaptığı açılar, annenizin yapısını, sizin bilinçaltınıza verdikleri, ondan neler alıp neleri alamadığınızı gösterebilir. O yüzden bunları saptamak ve kabul etmek önemlidir, aksi halde bitmek bilmeyen arayışlarımız bizi doyumsuzluğa ve yaşam boyu mutsuzluğa itebilir.
Ay kadına, kadınlığınıza bakış açınızı gösterir. Ayınızın haritanızda temsil ettiklerinden kaçmanız çok zordur, aksi halde bunlar bir kriz şeklinde ortaya çıkarlar. Kriz dönemleri özellikle de Ayın transitlerinde veya haritanızdaki Aya yapılan diğer transitlerle ortaya çıkar.
Örneğin: Uranüs'ün Ayınıza verdiği bir doksan açı veya Neptünün ve Satürnün gerilimli açılarında bu krizleri yaşarsınız. Bazı durumlarda Ayın içinde bulunduğu burç (özellikle kadınlar için) o kadar güçlü olabilir ki, öz yani Güneş burcunuzun özelliklerini bastırabilir.
Özellikle de Ay, Akrep, Balık ve Oğlak burcunda ise; Güneş burcunuzun özelliklerini kendinizde bulmanız oldukça zor olabilir. Yine haritanızda Ay tepe noktasına Güneşten daha yakınsa kişiliğinizde daha etkin bir rol oynamaktadır. Asıl temsilciniz Ay olur.
Ay Yengeç burcunun yöneticisidir, Boğa burcunda güçlüdür doğal olarak da 2. Ev ve 4. Evlerde rahattır. Duygusal olmakta zorlanan Oğlak burcunda ve 10. Ev de zayıflar, Akrep burcundaki ve 8. Evdeki Ay ise duygusal problemlerle uğraşır.
Ayın değişik evreleri söz konusudur. Ayın evreleri 30 aşamadan oluşur. Ayın doğa üzerinde yedi ana etkisi gözlenir. Bunlar dört değişik evre, yükselen ve alçalan ay ve ayın zodyaktaki konumu.
YENİ AY
Ayın dünyaya dönük olan yüzü tamamen karanlık olduğunda yeni ay evresi oluşur. Bu zaman diliminde ay 2-3 gün dünya ile güneşin arasında kalır.
Yeni ayın etkisi doğanın hareketlenmesiyle kendini gösterir. İnsanda ve hayvandaki etkisi ise zehirlerin ve zararlı maddelerin organizmadan dışarıya atılmasına yol açtığına inanılır.
BÜYÜYEN AY
Yeni ay evresinden sonra oluşan ince sola yatık olarak görülen hilal büyüyen ay evresini başlatır. Bu evrede pozitif etkiler artar. Enerji alınır ve depolanır. Doğada yer kabuğu üzerinde bir gelişme hakim olur, sular yukarı doğru çıkar. Bu evrede çimenler çabuk büyür. Dinlenmek için çok uygun bir evredir.
DOLUNAY
Ay dünyanın etrafında kat ettiği yolu yarıladığında, güneş ayın tam karşısında yer almaktadır. Ayın görünen yüzeyi aydınlıktır ve ışık saçan bir levha görünümündedir. İlaç olarak kullanılan bitkilerin toplanması için iyi bir zaman olduğuna inanılır. Duygusal insanlar uyku sorunu yaşarlar, bazen de olağanüstü hayal ve rüyalarla süslenir yaşantıları, dolunay zamanı cerrahi müdahalelerden kaçınılması gerektiğine inanılır.
AY TUTULMASI
Daha ziyade duygular üzerinde ve işlerin yavaşlaması yönünden etkili olur. Tutulum hangi burçta meydana gelmişse o burç ile aynı yapıdaki diğer iki burçtan olan kimseler üzerinde etkisi daha fazla olur.
Bu dönemde uzun yolculuklara çıkmak olumsuz sonuçlar yaratabilir. Yeni kararlar almak için uygun değildir. Maddi konularla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Aile içi huzursuzluklar, değişiklikten doğan tatsızlıklar yaşanabilir. Aşkta hayal kırıklıkları olabilir.
Tam ay tutulmasında, eskilerin yok edilmesi, yeni bir enerji ile yeni bir yaşama geçme, geçmişte yaşanılanları terk etme gibi durumlar yaşanabilir. Ayrıca intiharlar artar, mide kanamaları, ameliyatların kanamalı olması mümkündür.
Özellikle tutulumun olduğu burçta ve aynı derecede başka bir gezegenle kavuşum varsa veya 180 derecelik zıt açı oluşuyorsa o gezegenlerin manaları yönünde sıkıntılar meydana gelmesi kaçınılmaz gibidir.
AY BURÇLARI
KOÇ BURCUNDA
Huzursuz, heyecanlı ve duygusaldır. Duygulara kapılarak çabuk parlama, düşündüğünü hemen söyleme, pervasızca konuşma, hep önde olmak, kendi dediğini yaptırmak, kendi duygu ve düşüncelerinin doğru olduğuna inanma, özgür olma. Başkalarının tavsiyelerini dinlememe. Uyku sorunu olur. Gezmeyi sever. Çalışarak kendini ispat eder.
BOĞA BURCUNDA
Sabit duygular verir. Eş ve sevdiklerinin zor günlerinde çok iyi bir yardımcıdır. Özellikle kadın, erkeğe destek olur. Kolay karar veremez ama verince de asla dönmez. Güvenilirdir. Prensiplerine oldukça bağlıdır, Biraz maddeci ve toplayıcıdır. Sağlam taşa basmaya özen gösterir. Sesi güzel olur. Kıskançtır. Hele aşıksa yandınız duygular birikir, birikir ve belli sürelerde patlama gösterir. Böylece küllendiği sanılan sorunlar yemden gün ışığına çıkar.
İKİZLER BURCUNDA
Her açıdan değişkenlik gösterir. Tek bir kişiye, tek bir şeye bağlanıp kalmaz. Kararlarını çok çabuk değiştirir. Acelecidir. Konuşmayı çok sever. Dedikodu da yapar. Edebiyattan hoşlanır. Soyut konulara ilgisi daha fazladır. Yüzeysel olarak çok bilgilidir. Çünkü aceleci ay derinleşmeye fırsat vermez.
El her konuda hünerlidir. Yabancı ve yeni yerleri keşfetmek, kişilerle tanışmak hoşuna gider. Çevreye kolay uyar. Zevkli ve yaratıcıdır. Hep yenilik peşinde koşar. Duygularının esiri değildir. Sert etkiler varsa sinir sistemi zayıf olur.
YENGEÇ BURCUNDA
Anaç bir yapıdır. Olması olası şeylere karşı daima tedbirlidir. İhtiyacı olanın yardımına koşar. Yemek pişirmede maharetlidir. Aşırı koruyuculuğu bazen insanları bunaltabilir. Terbiyeli, nazik, çekingen, bulunduğu ortama kolay uyabilir. İyi niyetli, çok duygusaldır ve hassastır.
Kolay etki altında kalır. Çabuk anlar. Düşünsel veya maddesel, tuttukları şeyi asla bırakmazlar. Elleri çok bereketli olur. Evine, anne, babasına, çocuklarına çok bağlıdır. Sadık bir sevgili veya mutsuz bir yalnızdır. Pazarlık yapmayı iyi becerir. Mideleri hassastır.
ASLAN BURCUNDA
Övülmek, ilgi çekmek, ünlü olmak ister. Soylu bir görünüşü vardır. Duygular, sevgi, aşk çok önemlidir. Ancak bunlar bağlayıcı olmamalıdır. Fırtınalı aşklar yaşar ama huzuru devamlı değildir. Birden fazla evlilik yapılır. İkili ilişkilerde yumuşaklık ve uyum arar. Ama her konunun özünde hükmetme içgüdüsü yatar.
Duygu sömürüsü için çok iyi rol yapar. Aktörlük yeteneği var. Daima önder olmak ister. Gururu zedelenmezse kedi gibi uysaldır, aksi halde öfkeli ve küstah olur, kükrer, pençelerini çıkarıverir. Kendi rahatı daima ön plandadır, Bencilliği fazladır. Gösteriş yapar.
BAŞAK BURCUNDA
Konuşkan ve beceriklidirler. Dikkat çekme çabasında olan kişilerdir. Başkalarının imkanlarından faydalanmaktan çekinmez. Güzel yemek yapar. İyi bir ev kadınıdır. İsterse her türlü hizmeti kusursuz bir şekilde başarır. Giyiminden evine temiz ve şıktır. Kendi yapmasa bile yaptırmasını iyi becerir.
Sağlığı konusunda hassastır. En ufak şeyleri bile büyüterek başkalarına alay konusu olabilir. Ama o gene bildiğinden şaşmaz. Büyük ölçüde nankör tutumları olur. Biraz da dırdırcı ve kusur bulucudurlar. Duygusal ilişki için önce coşku ve heyecan duymak isterler.
TERAZİ BURCUNDA
Uyumlu ve dengelidirler. Duygusal sağlıkları için sürekli sevmek isterler. Birden fazla ilişkileri olur. Tartışmadan kaçar. Sakindirler, bazen coşarlar. İnsanlar arasında uyum, anlaşma ve denge sağlamada başarılıdır. Önem verdikleri, değerli buldukları kişilerle bir arada olmak isterler. Yüksek idealleri vardır.
Yaşamları boyunca her şeyde bir estetik, bir güzellik ararlar. Geniş hayal güçleri aradığını gerçeklerde bulamamaya nedendir. Sosyal etkinlikleri, eğlenceli yaşamı severler. Tembel olurlar. İnsanlara karşı anlayışlı, onların dertlerine ortaktırlar. Lükse düşkünlükleri vardır. Erkekler maceracıdır ve aşksız yaşanmaz sanırlar.
AKREP BURCUNDA
Arzulan, istekleri, aşkı, nefreti çok şiddetlidir. Kinci ve öç alıcıdır. Kadınlar çok şiddetli sever, reddedilirse zarar vermekten çekinmez. Arkadan vurabilir. Erkekte daha da tehlikelidir. Çapkındır ve seks gücü fazla olur. Son derece sessiz, duygularını iyi gizleyebilen kişilerdir. Büyük bir sabırla intikam alacakları günü bekleyebilirler. Başka konularda sabırsızdırlar.
Fanatik uçları vardır. Enerjileri çoktur. İradeleri kuvvetli olur. Yalnızlık onlar için sorun değildir. Sözleri de oldukça yaralayıcıdır. Patavatsız olabilirler. Nedensiz suçlamalar, bıktıran sorunlar, anlamsız kıskançlıklarla hayatı herkese zehir ederler. Kolay kolay karşı tarafın yolundan çekilmezler.
YAY BURCUNDA
Baskıya dayanamaz, özgürlük önemlidir onlar için. Sınır getiren ilişkilerden kaçarlar. Çok hareketlidirler. Dar, sıkı giysilerden, kapalı yerlerden hoşlanmazlar. Düşünsel ve hareketsel özgürlük isterler. Kızınca alaycı olurlar. Enerjileri çoktur. Gün boyunca bir yerden bir yere yorulmadan gezebilirler. Birçok konu ile ilgilenir ama çabuk bıkarlar. Sezgileri ve altıncı hisleri kuvvetlidir. Duygusal değildirler.
OĞLAK BURCUNDA
Duygular çok derinlerdedir. Soğuk ve donuk görünüşlüdür. İnsanlarla daima mesafeli, ölçülü ve ciddidir. Kimse ile çok samimi olma sınırına gelmek istemez. Sorumluluk almak ister. Böylece kendine güven duyar. Kendi amaçları uğruna pek çok kişiyi feda edebilir. Acımasız davranabilir. İnsanların incinebileceklerini dikkate almaz. Başkaları üstünde baskı kurarlar. Katı bir önder olur, ama kesin başarılıdır. Kimseye güvenmezler.
KOVA BURCUNDA
Bağımsızlığa çok önem verirler. Hoşlarına gitmeyen şeylere asla katlanmazlar. Hoşlarına giden şeyleri de mutlaka yaparlar. Orijinal laflar, fikirler üretirler. Dil öğrenmeye meyillidirler. Akılcı, mantıklı ve idealist olurlar. Gerçekleri arayış, yeni şeyler öğrenmek çabaları vardır. Çılgın hobileri vardır. Arkadaş olarak sevilir.
Daima dostları vardır. Ama kendi ölçülerine uymayan kişiyi değersiz görür ve ilgisini keser. İyi kalpli, merhametlidir, yardım etmekten kaçınmaz. Kafasındaki kişiyi bulmuşsa, ideal bir eş olur. Kıskançlığa, şüphelere düşmez. Eşinden de bunu bekler. Sevdiğini belli etmemesi, eşini çileden çıkartabilir.
BALIK BURCUNDA
Zevklerine oldukça düşkün, tembel, romantik ve hayalperesttir. Sanki başka alemlerde yaşar. Geçmişteki olayların etkisinden kolay kurtulamaz. Bu düşüncelerle zamanını boşa harcar. Kendini adeta başkalarına adar. Başkaları tarafından sömürülmeye çok müsaittir. Duygusal karmaşa içindedir. Kendine acıma huyu vardır. Nedensiz yere içine kapanır, yaşamaktan zevk almaz. Melankolik davranışlar gösterebilirler. Sanatsal alanlarda çok başarılıdırlar. Yaratıcı ve başarılı olurlar.
AY HANGİ EVLERDE
1. EVDE
Annelik imajı verir. Koruyucudur ama kendi de korunmak ve ait olmak ister. Sıkboğaz edilmekten, baskı altında olmaktan sıkılır. Sıcak, sevecen olur. Sevdiklerine sahiplenici ve düşkündür. Ev ve aile onun yaşamıdır. Erkek kendine anne gibi bir eş seçer. Dişlerle, gözle ilgili sorunları, sindirim problemleri olabilir.
2. EVDE
Para ve maddeye sahiplenme vardır. Destekleyici etkiler varsa ve de bu evde Boğa burcu bulunuyorsa bol para ve ün vermesi beklenmelidir. Maddi bağımlılık ve toplayıcılık vardır ki, sonuçta bu zenginlik getirir. Yemekten iyi anlar, yapmayı ve yemeyi sever. Sesi güzel olur. Maddi şeylere sahip olma, güven verir. Aksi halde güvensiz ve sinirlidir.
3. EVDE
Konuşkanlık ve suskunluk özellikleri vardır. Belli süre düşünür, belli süre susar. Duygularda geçmişin, hayali konuların etkisi vardır. Sürekli bir şeylerle meşgul olur ama belirgin bir amacı yoktur. Önemli olan aktivitedir. Kısa gezmelere fırsat verir. Kardeşler ve yakın çevre ile iyi ilişkiler sağlar.
4. EVDE
İyi bir aile yaşamı, eş, çocuklar mutluluğun temelidir. Ebeveynlere değer verir. İyi bir anne, ev işlerinde titiz ve becerikli bir hanımdır. Sevgiye, korunmaya, cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardır. Duygusal güvene sahipse her şeyin üstesinden gelebilir. Mide hassastır. Göğüslerle ilgili sorunlar çıkabilir.
5. EVDE
Sevilmeye, ilgi çekmeye, beğenilmeye ihtiyaç duyar. İki veya fazla evlilik, beraberlik verir.
İhtiyaçlarını, düşündüklerini sezebilen bir sevgili arar. Kırgınlığım soğuk ve sessiz davranarak veya bir anlık duygusal tepki olarak belli eder. Kumar, piyango, borsa gibi riskli şeylere meraklıdır. Sert etkiler varsa kalp rahatsızlığı getirebilir.
6. EVDE
Genel sağlığı etkileyen sorunlar getirir. Boğaz, boyun rahatsızlıkları olur. Özellikle kadınlarda duygusal kökenli rahatsızlıklar görülür. Meraklılık, sevgi tutsaklığı hastalık halini alabilir. Temiz, sağlıklı, düzenli bir ortamda yaşamak için çabalar, yorgun düşer fakat aradığı ortamı genellikle yaratamaz. Evcil hayvanlardan hoşlanır, onlarla meşgul olmayı sever.
7. EVDE
Evlilikte, ortak çalışmalarda verimlilik ve iyi şans verir. Evlenmek bir ihtiyaçtır. Eşinde ebeveyn özellikleri arar. Uyumlu bir ortam yaratmak en önemli amacıdır. Bu amaç uğruna yalan söyleyebilir. Duygulu ve hassastır.
8. EVDE
Gizli kapaklıdır. Duygularını belli etmez, sessiz ama derinden davranır. Öç alıcıdır.
Miras veya başka yollarla paraya kavuşur. Ruh, cin, parapsikoloji, medyumluk gibi konularla uğraşmayı sever. Bazı istekleri, sanki görünmeyen varlıklar tarafından, enteresan bir şekilde oluşur. Telepati gücü vardır.
9. EVDE
Ahlaki değerlere saygılıdır. Bunlara yaklaşımı akılcı yoldan değil duygusal kökenlidir. Düşünsel, davranışsal ve ruhsal olarak serbestlik arar. Ay, baş ucu noktasına yakın ise, yaşamında duygular söz sahibi demektir. Duyguları kabarınca alaycı olur, sözlerinin nereye gittiğine bakmaz.
10. EVDE
Saygın bir kariyer sahibi yapar. Seçtiği dalda tanınır. Sorumluluklarını iyi bilir, planlı, programlı çalışır. İş ahlakına, kurallara önem verir. Başarılı olmada annenin veya bir kadının desteğini görür. Uzun seyahatlerden hoşlanır. Uzak bir ülkeye yerleşebilir.
11. EVDE
İdealisttir. Hoşlanmadığı, ölçülerine uymayan şeyleri asla kabul etmez. Katı ve kırıcı olur. Sosyal ilişkileri güçlüdür. Duygusal rahatlama verir. Umutları, dilekleri, hedefleri değişkendir. Dost canlısıdır. Arkadaşlarına destek ve yardımcı olmayı sever. Psikolog gibidir. Rahatlatıcı özelliği vardır.
12. EVDE
Çok duygusaldır. Çabuk etkilenir, hassasiyeti fazladır. Kendine acıma duyguları yüzünden aptalca şeyler yapabilir. İç aleminde karamsarlık, endişeler, korkular hep vardır. Aşk sıkıntıları yaşar. Kendini keşfetmek, hissetmek ister. Sanatsal inceliğe ve hassaslığa sahiptir.
Reklamı Kapat